Warmte
Warmte is van levensbelang. Door warmte voelen mensen zich prettig. Warmte is aangenaam en zorgt voor comfort. In Nederland wordt bijna de helft van alle energie gebruikt voor verwarming en koeling. Vaak wordt hiervoor fossiele brandstof gebruikt zoals gas, olie of kolen. Dit geeft behoorlijke CO2 uitstoot, terwijl het ook anders kan. Enkele mogelijkheden.

Restwarmte
Nederland heeft veel restwarmte. Die ontstaat als overschot of restproduct van industriële processen of verbranding van vuilnis. Deze restwarmte wordt nu vaak in de lucht of op het oppervlaktewater geloosd. Restwarmte kan via leidingen worden getransporteerd naar plaatsen waar gebruikers van warmte zijn, bijvoorbeeld woonwijken of kantoorpanden. Bij gebruik van restwarmte, is er geen individuele verwarmingsunit (CV ketel) nodig. Hierdoor zijn minder fossiele brandstoffen nodig en er wordt minder CO2 uitgestoten. Restwarmte kan ook worden gebruikt in de industrie. Soms kan het ene bedrijf warmte gebruiken die bij het productieproces van een ander bedrijf als restwarmte over blijft.

Geothermie
Aardwarmte of geothermie is afkomstig uit de Griekse woorden geo (aarde) en thermos (warmte). Met geothermie kan energie worden gewonnen door gebruik te maken van het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en diep in de aarde gelegen warmtereservoirs. Aardwarmte is altijd beschikbaar en daarmee onafhankelijk van het tijdstip van de dag, het jaar en het weer. Aardwarmte is vrijwel onuitputtelijk. Met de warmte die in onze planeet is opgeslagen, kan in principe het wereldwijde energiegebruik worden gedekt.

Zonnewarmte
Zonnewarmte is een techniek waarbij de energie van zonlicht wordt omgezet in warmte voor toepassing in een gebouw of bedrijf. Een systeem voor zonnewarmte bestaat meestal uit een zonnecollector met pompen. In een zonnecollector zit een vloeistof die met behulp van zonlicht warmte opneemt. Deze vloeistof wordt verplaatst en geeft de warmte af op een plek waar deze nodig is. De warmte wordt over het algemeen opgeslagen in een voorraadvat en vandaaruit gebruikt voor verwarming en/of warm water.

Biomassa
Warmte uit biomassa wordt ook wel bio-energie genoemd. De naam biomassa zegt iets over de bron waarmee wordt gewerkt. De energie wordt opgewekt door verbranding, vergassing of vergisting van organische materialen, zoals hout, gft-afval, plantaardige olie, mest en (delen van) speciaal hiervoor geteelde gewassen. Dit gebeurt in een biomassa-centrale. Met de ontstane warmte kunnen huishoudens van nabijgelegen woonwijken van warmte worden voorzien. Ook kan een deel van de warmte worden omgezet in elektriciteit.

Meer informatie over dit thema vindt u ook in onderstaande artikelen.

Stichting Waalwijk CO2 vrij

p/a Kuiper 5b                               
5253 RJ Nieuwkuijk

Contact

+31(0) 416 24 17 79

 info@waalwijkco2vrij.nl