Stichting onderzoekt mogelijkheden warmtenet

De partners van onze stichting hebben, samen met bedrijven en mogelijke energie-deelnemers, bekeken of het mogelijk is om een warmtenet op ons bedrijventerrein aan te leggen.

Een warmtenetregelt dat de warmte die ‘over’ is bij de bedrijfsvoering van het ene bedrijf, getransporteerd kan worden naar een bedrijf dat juist deze warmte nodig heeft. Dat moet technisch kunnen, maar ook economisch en financieel rendabel zijn.

Gebleken is dat er veel mogelijkheden liggen voor ons bedrijventerrein, omdat warmte bij veel bedrijfsprocessen een belangrijke rol speelt. De stichting wil heel graag in contact komen met bedrijven die mee willen werken aan dit initiatief.

De plannen van de rijksoverheid zijn erop gericht om het gasgebruik in Nederland fors terug te schroeven zodat we in 2050 niet meer afhankelijk zijn van deze fossiele brandstof. Op uitnodiging van onze Stichting Waalwijk CO2 vrij als initiatiefnemer, de gemeente, Balance en energieontwikkelaar Engie, kwamen een aantal bedrijven met hen en met woningbouwvereniging Casade bijeen om de potentie van een warmtenet te verkennen.

De aanwezigen deden een eerste verkenning om te zien of een voorziening als een warmtenet haalbaar is voor het bedrijf of bij een selectie van huurwoningen. Een warmtenet is een stelsel van buizen onder de grond dat ervoor zorgt dat warm water in de woning of het bedrijf komt waarmee met een kleine installatie woning of bedrijf verwarmd kan worden.

Het afgekoelde water wordt dan weer met een retourleiding naar de hoofdinstallatie gebracht. Deze wordt opnieuw gebruikt.

Het opwarmen van het water gebeurt op een duurzame manier. In dit geval kan als warmtebron een biomassastoomcentrale worden gebruikt. De ontwikkeling van zo’n biomassacentrale is in voorbereiding voor een aantal Waalwijkse bedrijven. Maar het kan ook een andere duurzame warmtebron zijn.

Tijdens de bijeenkomst bleek dat het opwekken en transporteren van de warmte voor de doorgerekende scenario’s kostenefficiënt is te realiseren. Naar aanleiding van de bijeenkomst hebben partijen besloten de opgedane inzichten verder te verspreiden.

Stichting Waalwijk CO2 vrij

p/a Kuiper 5b                               
5253 RJ Nieuwkuijk

Contact

+31(0) 416 24 17 79

 info@waalwijkco2vrij.nl