Groen gas voor alle Rabobankkantoren in Nederland

14-09-2018 In 2019 gaan alle Nederlandse kantoren van de Rabobank over op groen gas. Nu al koopt de Rabobank de helft van het gas groen in bij Suikerunie. Dankzij een nieuwe samenwerking met Wabico kan de bank vanaf januari ook de andere helft vergroenen.

‘Vanwege het grote aantal kantoorpanden is dit een mooie stap in het verder verduurzamen van het vastgoed van de Rabobank’ aldus Karen Hilstra (Hoofd Vastgoed).

Met groen gas wil de Rabobank op korte termijn bijdragen aan een CO2-arme energievoorziening. ‘We hechten hier veel waarde aan vanwege onze ambities als maatschappelijke en duurzame bank’ zegt: Daan Schipper (Head of Sustainability NL). ‘We proberen daarbij zoveel mogelijk gebruik te maken van hernieuwbare grondstoffen en contracten op basis van circulaire economische principes. Dankzij de nieuwe samenwerking met Eneco en Wabico bereiken we een volledige groene inkoop van gas voor alle panden van lokale banken, Rabobank Nederland panden en gelieerde instellingen.’

Groen gas uit afvalstromen

Wabico (Waalwijkse Biomassa Combinatie) is een project dat duurzame energie uit afval opwekt. De installatie produceert groen gas uit afvalstromen uit de levensmiddelenindustrie en is gelegen in het Ecopark, een initiatief voor de opwekking van duurzame energie, in Waalwijk. In dit park wordt naast energie uit biomassa ook zonne-energie en windenergie opgewekt. De installatie is gebouwd en wordt beheerd door bio-energie specialist HoSt.

Growing a better world together

Met het klimaatakkoord wil Nederland minimaal 49 procent minder CO₂-uitstoot in Nederland bereiken. Dit akkoord geeft ook de Rabobank concrete mogelijkheden om samen met klanten een bijdrage te leveren aan het verlagen van de CO₂-uitstoot. Het verduurzamen van de eigen kantoren is een belangrijk invulling hiervan. Dit doen we niet alleen, maar samen met onze klanten zoals Wabico. Door met hen samen te werken kunnen we de keten verduurzamen.

Stichting Waalwijk CO2 vrij

p/a Kuiper 5b

5253 RJ Nieuwkuijk

Contact

+31(0) 416 24 17 79

 info@waalwijkco2vrij.nl