Grote Oogst

Bedrijventerrein Haven 1 t/m 8 is onderdeel van project Grote Oogst

Met het project ‘Grote Oogst’ wil provincie Noord-Brabant een impuls geven aan het verduurzamen van bedrijventerreinen. Duurzame bedrijventerreinen zijn namelijk een belangrijke voorwaarde voor een toekomstbestendige economie en een goed en gezond woon- en vestigingsklimaat.

Op bedrijventerrein Haven wordt gestart met de ontwikkeling van een ‘Energy Hub’, waar bedrijven lokaal (duurzame) energie uit kunnen wisselen en zo geen beroep meer doen op het (volle) energienet. Dit is onderdeel van het project Grote Oogst van de provincie Noord-Brabant. Binnen dit project worden 13 Brabantse bedrijventerreinen sneller verduurzaamd. Dit zijn de bedrijventerreinen waar veel winst te behalen valt op gebied van stikstof, energie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Samen zijn deze terreinen goed voor 65% van het energieverbruik op Brabantse bedrijventerreinen.

Gedeputeerde Erik Ronnes (Wonen en Ruimte): “Slimme verduurzaming van bedrijventerreinen, wat onder andere zorgt voor reductie van stikstofuitstoot, doen en kunnen we niet alleen. Voor het succes van Grote Oogst is het van groot belang dat veel betrokken partners van bedrijventerreinen samenwerken. Ik ben blij dat dit in Waalwijk gelukt is.”

Voor meer informatie over de Grote Oogst zie website van provincie Brabant (klik hier).

Stichting Waalwijk CO2 vrij

p/a Kuiper 5b                               
5253 RJ Nieuwkuijk

Contact

+31(0) 416 24 17 79

 info@waalwijkco2vrij.nl