Wereldwijd ontstaat een groeiende interesse voor de toepassing van groene waterstof omdat deze energiedrager de potentie heeft een groot deel van onze mobiliteitsbehoefte sterk te decarboniseren (CO₂ reductie).

Waterstof

  • Is het lichtste element op aarde, 14 keer lichter dan lucht. 1 Nm³ waterstofgas weegt 90 gram
  • Is een kleurloos, reukloos, niet giftig gas
  • Is geen energiebron, maar een energiedrager
  • Kan worden geproduceerd uit een brede waaier aan bronnen
  • Heeft in kleine volumes (gecomprimeerd) grote capaciteit voor de opslag van energie
  • Wordt in voertuigen gasvormig onder druk (350/700 bar)

Duurzame energiedrager

De duurzaamheid van waterstof is afhankelijk van de productiewijze. In de industrie wordt jaarlijks nu al 500 miljard m3 waterstof als grondstof in processen gebruikt. Deze waterstof is echter voornamelijk geproduceerd vanuit aardgas (reforming).

Duurzaam geproduceerde waterstof is aangemaakt via elektrolyse uit wind of zonne-energie.

Zero-emissie transport

Groene stroom uit zonne- en windenergie kan met behulp van water (H2O) grootschalig worden omgezet in waterstofgas (H2) en zuurstof. Waterstof kan vervolgens in een veeltal toepassingen, zoals personenvoertuigen en vrachtwagens, worden ingezet door het gebruik van een zogenaamde brandstofcel. Een brandstofcel gebruikt zuurstof uit de lucht en waterstof om elektriciteit te maken. Het restproduct is waterdamp en warmte dus geen schadelijke emissies.

Voertuigen op waterstof zijn zero-emissie en stil. De actieradius en tanksnelheid zijn vergelijkbaar met die van voertuigen op traditionele brandstof. Waterstof wordt toegepast in bussen, heftrucks, vuilniswagens, vaartuigen en auto’s.

Energieopslag
Waterstof leent zich met zijn relatief lage specifieke gewicht en hoge energiedichtheid uitstekend voor de opslag van energie.

Piekproductie van duurzame vormen van energiewinning, zoals zonne- en windenergie, levert problemen op voor de werking en stabiliteit van het elektriciteitsnet. Door overtollige duurzame energie om te zetten naar waterstof, creëert men een energiebuffer en netstabilisator. De geproduceerde waterstof kan worden ingezet in transporttoepassingen of, in periodes van schaarste, weer worden omgezet naar elektriciteit. De waterstof kan ook worden geïnjecteerd in het aardgasnet (power-to-gas) of als basis dienen voor chemische producten (power-to-chemicals).

Waterstof in hart van Brabant
Minder emissies, geen afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en tegelijkertijd high-tech ontwikkeling en werkgelegenheid.

Voor de regio Midden-Brabant kan waterstof een belangrijk alternatief zijn. Des te meer omdat wij de Logistieke Hotspot 2019 zijn en dus een speciale rol moeten kunnen vervullen op dit gebied. Waterstof zal een belangrijk onderdeel uit gaan maken van ons toekomstig energiesysteem.

Meer informatie over dit thema vindt u ook in onderstaande artikelen.

Stichting Waalwijk CO2 vrij

p/a Kuiper 5b

5253 RJ Nieuwkuijk

Contact

+31(0) 416 24 17 79

 info@waalwijkco2vrij.nl