Zakenpartners, overheden en consumenten selecteren vaker op basis van de footprint van een onderneming

Gemeente Waalwijk heeft een milieuambitie: klimaatneutraal in 2043. Ook het bedrijfsleven doet mee. Daarom werd 5 jaar geleden Stichting Waalwijk CO2 vrij opgericht. Voorzitter Leo Mastenbroek blikt terug, maar kijkt vooral vooruit. “2043 klinkt als een datum die nog ver weg is, maar voor je het weet is het al zover. Het is een ambitieuze doelstelling. Daarom ondersteunt onze stichting Waalwijkse ondernemingen met raad en daad. Zoals de Green Deal, een verduurzamingsprogramma voor bedrijven. In mei organiseren we bovendien een evenement rondom het lokaal uitwisselen van reststromen afval en energie.”

Ambassadeurs

“Stichting Waalwijk CO2 vrij is in 2016 opgericht. Eén van de initiatiefnemers was Jan van Groos, destijds wethouder. Hier bij de Rabobank, waar ik werkzaam ben als directeur MKB, hebben we met elkaar gesproken over ideeën om vanuit ons gezamenlijke netwerk het bedrijfsleven enthousiast te maken voor verduurzaming. Samen met Parkmanagement Waalwijk en de ondernemers van het eerste uur hebben we een stichtingsbestuur gevormd. In 2016 hebben we een drukbezochte kick-off georganiseerd en zijn we van start gegaan. Onder andere door contact te leggen met lokale en regionale aanbieders van zonnepanelen en ledverlichting en door het aanbieden van energiescans. Verder door bedrijven bijeen te brengen die de schouders wilden zetten onder gezamenlijke duurzaamheidsinitiatieven. De bedrijven die het eerst deelnamen – en daarvoor een bijdrage aan de stichting betaalden – hadden natuurlijk een groot intrinsiek maatschappelijk bewustzijn. Zij werden onze ambassadeurs. Mede dankzij hen hebben we onze activiteiten steeds verder kunnen ontplooien.”

Green Deal

“Al na een aantal jaren konden we de conclusie trekken dat de stichting in een behoefte voorziet en dat verdere professionalisering ons dichter bij de realisatie van de doelstellingen brengt. Dat was het moment waarop we met Green Deal zijn gestart, dat wordt gefinancierd door gemeente Waalwijk en Parkmanagement Waalwijk BV. Green Deal is een samenwerkingsverband waarin Stichting Waalwijk CO2 vrij, gemeente Waalwijk, provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en Parkmanagement Waalwijk deelnemen. Mark Gouda is projectleider voor deze Green Deal. Hij heeft twee hoofdtaken. Enerzijds maakt hij bedrijven enthousiast om te verduurzamen. Anderzijds wijst hij hen de weg bij de daadwerkelijke realisatie van hun plannen. In ruil voor hun deelname ontvangen ondernemingen een energiescan en een inspectie. De resultaten worden uitgebreid besproken en vertaald naar haalbare actieplannen. De uitvoering daarvan blijven we volgen. We zijn nu een jaar bezig met Green Deal en hebben al meer dan 50 lokale bedrijven weten te interesseren.”

Hoger tempo

“De initiatiefnemers van Green Deal brengen de verduurzamingsslag in een hoger tempo, onder meer door gezamenlijk bottlenecks aan te pakken die bedrijven individueel niet kunnen oplossen. Een voorbeeld is de teruglevering van teveel opgewekte stroom aan het net. Technisch gezien is er in Waalwijk voldoende bandbreedte om dit te realiseren, ware het niet dat een groot deel ervan is gereserveerd voor diverse ondernemers die er geen gebruik van maken. De aanpak hiervan staat dus op onze agenda. Een ander voorbeeld heeft te maken met de plaatsing van zonnepanelen op bedrijfsgebouwen. Verzekeraars stonden niet vooraan in de rij om hiervoor dekking af te geven. Ze misten namelijk de zekerheid dat de dakconstructie geschikt is, dat de installatie volgens bepaalde normen is uitgevoerd en dat de dakisolatie in overeenstemming is met brandveiligheidsvoorschriften. Daarom hebben we verzekeraars actief benaderd en hen in contact gebracht met Waalwijkse installateurs. Omdat alle eisen voortaan vooraf bekend zijn, houden zij hiermee al rekening bij het ontwerp en brengt het verzekeren van het vastgoed een stuk minder discussies met zich mee.”

Leo Mastenbroek
voorzitter Stichting Waalwijk CO2 vrij

Maatschappelijk gedrag

“Voor bedrijven die zich afvragen of verduurzaming zinvol is, heeft Stichting Waalwijk CO2 vrij wel een aantal antwoorden. CO2-reductie is eerst en vooral een maatschappelijke kwestie. Daarnaast telt natuurlijk ook het financiële aspect mee, al is het terugverdienen van je investering niet de enige verantwoordelijkheid die je als bedrijf hebt. Zakenpartners, overheden en consumenten zijn kritischer geworden en selecteren vaker op basis van de footprint van een onderneming. Los daarvan: producten en diensten die bijdragen aan milieubesparing vormen natuurlijk ook een kansrijk businessmodel. Dat op zich kan al interessant zijn voor ondernemers.”

Bijeenkomst

“Op 27 mei 2021 van 08.30 uur tot 10.30 uur zet Stichting Waalwijk CO2 vrij een volgende stap in de energietransitie. Dan organiseren we in samenwerking met Symbiosis 4 Growth een bijeenkomst die helemaal is gewijd aan reststromen. Voor veel bedrijven is recycling geen corebusiness. Zij voeren hun afvalmaterialen af, terwijl een ander deze juist goed zou kunnen hergebruiken. Kunststoffen en metalen bijvoorbeeld. Of denk aan houtafval dat perfect ingezet kan worden om energie mee op te wekken. Een ander voorbeeld is het doorleveren van teveel opgewekte energie aan buurbedrijven. Tijdens de bijeenkomst brengen we op lokaal niveau vraag en aanbod bij elkaar. We slaan hiermee twee vliegen in één klap: de reductie van afval en minder transportkilometers door de recycling zo dicht mogelijk bij huis te laten plaatsvinden. Inschrijven kan via Symbiosis 4 Growth.

Tekst: Stefan Korthout, Hebbit strategische marketingcommunicatie

Stichting Waalwijk CO2 vrij

p/a Kuiper 5b

5253 RJ Nieuwkuijk

Contact

+31(0) 416 24 17 79

 info@waalwijkco2vrij.nl