Wetswijziging per 1 januari: verplichting om energie te besparen

In het Energieakkoord voor duurzame groei is afgesproken dat bedrijfsleven en bevoegd gezag meer prioriteit geven aan de verplichting om energie te besparen. Per 1 januari 2019 gelden nieuwe en geactualiseerde maatregelen voor energiebesparing van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit milieubeheer (het Activiteitenbesluit) vallen, moeten alle energiebesparende maatregelen nemen die zich in maximaal vijf jaar terugverdienen. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen, kan een bedrijf of organisatie erkende maatregelen voor energiebesparing (EML’s) treffen.
Het Ministerie heeft op haar website meer informatie:

Het activiteitenbesluit
Nieuwe en geactualiseerde erkende maatregelen voor energiebesparing
Energiebesparende maatregelen

Stichting Waalwijk CO2 vrij

p/a Kuiper 5b                               
5253 RJ Nieuwkuijk

Contact

+31(0) 416 24 17 79

 info@waalwijkco2vrij.nl