Uitvoeringsagenda Klimaatbestendig Waalwijk 2022–2026 opgesteld

Sinds 2018 is er een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Hierin hebben gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk met elkaar afgesproken dat Nederland in 2050 klimaatbestendig is ingericht. Waalwijk heeft de ambitie om al in 2043 klimaatbestendig te zijn. Om dat te bereiken, is er nu de uitvoeringsagenda Klimaatbestendig Waalwijk 2022 – 2026 opgesteld. Daarin staan de activiteiten waarmee de gemeente samen met inwoners en bedrijven de komende jaren aan de slag gaat.

Waarom klimaatbestendig
Het klimaat verandert. De komende jaren neemt de kans op hitte, droogte en wateroverlast alleen maar toe. En daarmee ook de risico’s voor onze leefomgeving, onze gezondheid en door schade, ook onze economie. De gemeente wil Waalwijk voorbereiden op en aanpassen aan het veranderende klimaat. Klimaatbestendig maken.

Stresstesten en dialogen
Voorafgaand aan het opstellen van de uitvoeringsagenda heeft de gemeente in 2019 stresstesten uitgevoerd. Deze stresstesten geven inzicht waar Waalwijk kwetsbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering op de vier thema’s: hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Met de uitkomsten zijn in 2021 met verschillende stakeholders dialogen gevoerd. Hier zijn de risico’s van wateroverlast, droogte en hitte besproken. Hoe worden de risico’s ervaren en zijn ze wel of niet acceptabel? Met welke acties kunnen we de risico’s verkleinen? En wie is daar verantwoordelijk voor?

Wil jij weten met welke activiteiten de gemeente de komende jaren aan de slag gaat? Kijk dan op www.waalwijk.nl/klimaatbestendig

Stichting Waalwijk CO2 vrij

p/a Kuiper 5b

5253 RJ Nieuwkuijk

Contact

+31(0) 416 24 17 79

 info@waalwijkco2vrij.nl