Transitievisie Warmte betekent voor Waalwijk focus op isolatie van woningen

De gemeente Waalwijk wil de komende jaren volop inzetten op het isoleren van woningen. De ambitie is dat voor 2030 3000 woningen in de gemeente goed geïsoleerd zijn, zodat ze geschikt zijn om in de toekomst aardgasvrij te worden gemaakt. Waalwijk kiest nog niet voor het aanwijzen van wijken die op grote schaal aardgasvrij worden gemaakt. Dat staat in de Transitievisie Warmte die op 21 december is vastgesteld door de gemeenteraad. De visie is een eerste stap op weg naar 2050 wanneer we in Nederland geen gas meer gebruiken voor het verwarmen van woningen en gebouwen.

In de periode tot 2030 moet Waalwijk, volgens de afspraken uit het Klimaatakkoord, 20 procent van de woningvoorraad aardgasvrij gereed hebben. Voordat woningen van het gas af kunnen, moeten ze goed geïsoleerd zijn. In Waalwijk voldoet nu bijna 30 procent van de woningen (6000) aan Energielabel B. De overige 15.000 woningen moeten nog beter geïsoleerd worden, voordat ze van het gas af kunnen en kunnen worden aangesloten op een alternatieve energiebron. De eerste 3.000 woningen moeten in 2030 zo ver zijn.
Isoleren is niet alleen belangrijk voor de klimaatdoelstelling maar draagt direct bij aan een lagere energierekening en een hoger wooncomfort voor de bewoners.

Isoleren en onderzoeken
Wethouder Dilek Odabasi: “Waalwijk staat voor een grote uitdaging en we dat kunnen we niet alleen. Samen met onze inwoners, woningcorporatie Casade, netbeheerder Enexis, Stichting Waalwijk CO2-vrij, energiecoöperaties, de huurdersbelangenvereniging, Platform Waspik en ContourdeTwern hebben we de Transitievisie Warmte opgesteld. Het is een startdocument op weg naar het aardgasvrij maken van onze gemeente. We willen de komende periode onze inwoners stimuleren én ondersteunen in het isoleren van hun woningen. En ondertussen doen we verder onderzoek naar warmtenetten en alternatieven bronnen zoals aqua- en geothermie.”

Onafhankelijk advies voor inwoners
Voor het ondersteunen van inwoners, introduceerde de gemeente afgelopen oktober het Regionaal Energieloket. Hier kunnen inwoners terecht voor onafhankelijk advies over het isoleren van hun woning. Ook is het plan om in samenwerking met de energiecoöperatie, energiecoaches in te zetten die aan huis advies geven. Daarbij zijn natuurlijke momenten zoals de vervanging van de cv-ketel, verhuizing of verbouwing belangrijk om isolatie onder de aandacht te brengen. Er zijn diverse subsidies en leningen voor inwoners, die ook te vinden zijn op www.regionaalenergieloket.nl/waalwijk

Kansrijke buurten
De gemeente werkt met haar partners ook aan een intensieve aanpak voor het isoleren van woningen in buurten met veel woningen uit de jaren ’60, ’70 en ’80 van de vorige eeuw. Woningcorporatie Casade gaat in deze buurten aan de slag met het verduurzamen van woningen. Ook eigenaren van koopwoningen in die buurt, worden daarbij actief benaderd en betrokken.

Waalwijk als kenniscentrum voor warmtetransitie
Waalwijk heeft een sterke installatiebranche die het voortouw kan nemen bij innovatie en de uitvoering van de warmtetransitie. In de omgeving zijn veel installatiebedrijven gevestigd en ook bedrijven die zich toeleggen op warmtetechniek en warmtenetten. Hiermee heeft Waalwijk een mooie startpositie om hét nationale kenniscentrum voor de warmtetransitie te worden. Zo kan de warmtetransitie ook bijdragen aan het stimuleren van de lokale werkgelegenheid.

Via www.waalwijk.nl/aardgasvrij is de Transitievisie Warmte te lezen.

Stichting Waalwijk CO2 vrij

p/a Kuiper 5b                               
5253 RJ Nieuwkuijk

Contact

+31(0) 416 24 17 79

 info@waalwijkco2vrij.nl