Test

Aantal
deelnemers

113

Aantal
scans

250

Beoogde
besparing CO2

24

Gerealiseerde
besparing CO2

24

Stichting Waalwijk CO₂ vrij

Stichting Waalwijk CO₂ vrij stimuleert energiebesparing en productie van duurzame energie voor Waalwijkse bedrijven. Ze is onafhankelijk en heeft geen commercieel belang. Energie wordt nu vooral opgewekt met fossiele brandstoffen. Er is een omslag nodig naar de productie van duurzame energie en besparing op het gebruik van energie. Stichting Waalwijk CO₂ vrij ondersteunt bedrijven met het tijdig en adequaat inspelen op deze energie-omslag.

Bewustwording

Stichting Waalwijk CO₂ vrij helpt bedrijven om kennis op gebied van duurzame energie te delen met andere bedrijven. Daardoor kunnen bedrijven hun energiebeleid zo effectief mogelijk CO₂-vrij inrichten. Ook stimuleert de stichting duurzame opwekking van CO₂-vrije energie.

Samenwerken

Voorzitter Mastenbroek: “Soms heeft een bedrijf veel energie nodig voor haar bedrijfsproces. Een ander bedrijf heeft misschien warmte over uit haar productieproces. Dat weten ze vaak niet van elkaar. Wij willen die brug slaan en bedrijven met elkaar in contact brengen. Zo kan het ene bedrijf gebruik maken van ongebruikte energie van de ander.”

Kennisdelen

De stichting verzamelt kennis en geeft dit door. Mastenbroek: “Er komt een hele nieuwe generatie windmolens aan, die nog effectiever energie opwekt. Ook zonnepanelen worden steeds efficiënter. De kennis daarover willen we bundelen.”

Ook het optimaliseren van energiegebruik staat op de agenda van de stichting. “Niet elk bedrijf heeft tijd om alle ontwikkelingen op de voet te volgen. Wij zijn daar graag een kennisplatform voor.”

Bestuurssamenstelling

Het stichtingsbestuur bestaat uit voorzitter Leo Mastenbroek (Rabobank De Langstraat), François van Son (Parkmanagement Waalwijk), Marc Snoeren (Plastica Plaat Holding B.V.), Bart van Wijlen (Aannemersbedrijf Van Wijlen B.V.) en Eric de Jong (Programmamanager Duurzaamheid gemeente Waalwijk). De projectmanager van Stichting Waalwijk CO₂ vrij is Mark Gouda.

Stichting Waalwijk CO2 vrij

p/a Kuiper 5b

5253 RJ Nieuwkuijk

Contact

+31(0) 416 24 17 79

 info@waalwijkco2vrij.nl