Stichting Warmtenetwerk

De stichting Warmtenetwerk is een breed samengesteld platform, dat het gebruik van fossiele energie en de uitstoot van broeikasgassen wil verminderen door bevordering van collectieve warmte- en koudenetten.

Doelstelling van de Stichting

Via een pijpleidingsysteem kunnen allerlei vormen van duurzame warmte en koude zoals zon, biogas, geothermie, hout en water effectief worden ingezet. Tevens kan via dezelfde leidingen ook restwarmte van onder meer industrie, afvalverbranders, warmtekrachtcentrales worden ingezet. De stichting Warmtenetwerk wil in Nederland en Vlaanderen innovatieve combinaties stimuleren en de uitwisseling van kennis bevorderen met organisaties elders in Europa.

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Warmtenetwerk.

Stichting Waalwijk CO2 vrij

p/a Kuiper 5b

5253 RJ Nieuwkuijk

Contact

+31(0) 416 24 17 79

 info@waalwijkco2vrij.nl