Programma van eisen voor onderzoeken zonnevelden en windturbines klaar


De gemeente Waalwijk werkt aan de voorbereidingen voor onderzoek naar de milieueffecten van zonnevelden en windturbines. Via deze m.e.r. procedure (milieueffectrapportage) kunnen alle (milieu)belangen die spelen, goed worden afgewogen. Voordat de onderzoeken van start gaat, moet duidelijk zijn welke effecten we precies onderzoeken, hoe we dat doen en met welke diepgang. Hiervoor is de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Dit programma van eisen ligt vanaf 23 december ter inzage.

De onderzoeken naar milieueffecten worden uitgevoerd in het hele zoekgebied voor zonnevelden en windturbines. Dit gebied ten noorden van de A59, inclusief Ecopark/Haven 8, is vastgelegd in de kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie (juni 2021). De uitkomsten van de onderzoeken bepalen mede welke locaties binnen dat zoekgebied het meest geschikt zijn voor zonnevelden of windturbines. We verwachten de eerste resultaten van de milieueffectrapportage eind 2022.

Concept NRD
In november is een eerste versie van het programma van eisen, de concept NRD, opgesteld. Deze hebben we besproken met direct betrokkenen: bewoners van het zoekgebied, grondeigenaren, belangenverenigingen en initiatiefnemers van zon- of windprojecten. Tijdens een aantal (online) bijeenkomsten in november hebben we het proces en de NRD toegelicht. Ook hebben we getoetst of alles wat belangrijk is om te onderzoeken, meegenomen is.

De concept NRD ligt van 23 december 2021 tot en met 16 februari 2022 ter inzage. In deze periode is het mogelijk om een zienswijze in te dienen. In deze periode vragen we ook deskundigen, zoals de GGD en de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage, om advies.

Online bijeenkomst op 18 januari 2022
Op dinsdagavond 18 januari 2022 om 19.30 uur organiseren we een online bijeenkomst voor alle geïnteresseerden. Wilt u meer weten over het proces rond zon- en windenergie in Waalwijk? Over de onderzoeken naar de milieueffecten (m.e.r. procedure)? Of wilt u een reactie geven op de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau? Dan bent u van harte welkom om deel te nemen aan deze online bijeenkomst. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar duurzaam@waalwijk.nl Het exacte programma en de bevestigingsmail voor deelname ontvangt u in januari.

Planning
Na 16 februari ronden we de NRD af en volgt een terugkoppeling op de zienswijze die zijn ingediend. Naar verwachting kan de NRD in april worden vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna kunnen dan de onderzoeken naar de milieueffecten daadwerkelijk van start. Eind dit jaar willen we de m.e.r. procedure afronden. Gedurende deze periode en de fasen daarna hechten we veel belang aan participatie van belanghebbenden in de omgeving.

Informatie en contact
Op de website www.waalwijk.nl/duurzame-energie vindt u meer informatie over de opwek van duurzame energie in Waalwijk.
U kunt ook op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen via de nieuwsbrief Zon- en windenergie in Waalwijk. Aanmelden: www.waalwijk.nl/nieuwsbrief-energie
Voor vragen, suggesties of meer informatie, kunt u ook contact opnemen met de gemeente via mail duurzaam@waalwijk.nl

Stichting Waalwijk CO2 vrij

p/a Kuiper 5b

5253 RJ Nieuwkuijk

Contact

+31(0) 416 24 17 79

 info@waalwijkco2vrij.nl