Klimaatsafari 23 september 2021

Als (potentiële) deelnemer van onze Stichting nodigen wij u uit voor de Klimaatsafari en het invullen van de klimaat enquête van de gemeente. Klimaatadaptatie is één van de thema’s van de Green Deal Waalwijk om bedrijvenpark Haven 1 t/m 8 te verduurzamen en toekomstbestendig te maken.

Klimaatsafari

Ons klimaat verandert: het wordt heter, natter en droger. Daarom organiseren we in samenwerking met Waterschap Brabantse Delta, provincie Noord-Brabant en gemeente Waalwijk een klimaatsafari. Een interessante ochtend met vragen zoals: hoe kunnen we ons op kleine en grote gebieden aanpassen en meebewegen aan het veranderende klimaat? Dit om de effecten te beperken en om te buigen naar kansen (klimaatadaptatie). Een team van jonge en ervaren professionals wil samen met u op zoek gaan naar concrete klimaatadaptieve oplossingen die passend zijn bij de lokale omstandigheden, de bedrijven en de ondernemers op het bedrijvenpark.

Onder begeleiding van Corné Machielsen van het Waterschap Brabantse Delta gaat u de klimaat- en andere opgaven verkennen en samen mogelijke oplossingen bespreken. Corné informeert u over onderwerpen zoals groene inrichting van het terrein, energie en hoe om te gaan met hemelwater. U kunt meer dan u denkt en het hoeft zeker niet altijd veel te kosten!

Deze interessante, informatieve en leerzame zoektocht op het bedrijvenpark Haven 1 t/m 8 op donderdagochtend 23 september 2021 van 9:00 tot 13:00 uur.

Er is ruimte voor maximaal 10-15 personen/bedrijven, dus wees er snel bij! U kunt zich aanmelden voor de klimaatsafari door een mail te sturen naar info@waalwijkco2vrij.nl.

Deelnemers aan de eerste klimaatsafari in Waalwijk krijgen een gratis professionele klimaatscan aangeboden door gemeente Waalwijk.

Klimaat-enquête

De ambitie is dat Waalwijk in 2030 de meest urgente stappen heeft gezet om de omgeving klimaatbestendig te maken. In 2043 moeten we een klimaatbestendige gemeente zijn en dus opgewassen zijn tegen de gevolgen van het veranderend klimaat. Om dat te bereiken laat de gemeente onderzoeken hoe inwoners en ondernemers denken over de aanpak van klimaatmaatregelen. Wij willen u vragen via deze link de vragenlijst in te vullen (ongeveer 10 minuten). U draagt bij aan het prioriteren van maatregelen om uw eigen omgeving klimaatbestendig in te richten. 

Onder de deelnemers aan de enquête worden vijf gratis professionele klimaatscans verloot. Om kans te maken vragen wij u uw emailadres achter te laten.

Stichting Waalwijk CO2 vrij

p/a Kuiper 5b

5253 RJ Nieuwkuijk

Contact

+31(0) 416 24 17 79

 info@waalwijkco2vrij.nl