Haven 8 duurzaam aangesloten

In Waalwijk vinden veel ontwikkelingen plaats rond de opwek van hernieuwbare elektriciteit, waaronder PV-panelen op grote daken van industriële bedrijven. Deze nieuwe bronnen moeten ook aangesloten worden op het Enexis-netwerk. Er is een kans dat het elektriciteitsnet (tijdelijk) overbelast raakt, waardoor de zonnepanelen en windmolens niet aangesloten kunnen worden c.q. niet kunnen terugleveren op het net.

Gemeente Waalwijk en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) hebben technologiebedrijf Spectral gevraagd onderzoek te doen naar de kansen voor slimme energieoplossingen (zogenaamde smart grids) rond Bedrijventerrein Haven 8 met als doel:

  • Oplossing bieden voor dreigende congestieproblemen en daarmee de integratie van hernieuwbare elektriciteit mogelijk maken
  • In gezamenlijkheid met lokale stakeholders de mogelijkheden voor smart grid oplossingen onderzoeken (= het lokaal in balans brengen van vraag en aanbod van energiebehoefte)
  • Identificeren van één of meerdere kansrijke projecten die bijdragen aan het voorkomen of oplossen van de verwachte congestie.

Om een goed beeld te vormen bij de huidige en toekomstige vraag naar elektriciteit (warmte valt niet direct binnen de onderzoeksvraag) en hoe dit aansluit bij de verwachte opwek van lokale hernieuwbare elektriciteit loopt er momenteel een uitvraag bij bedrijven op Bedrijventerrein Haven 8. We hebben grote behoefte aan inzicht in het huidige elektriciteitsgebruik in het gebied: hoeveel, waar, wanneer? Het kan daarom zijn dat er binnenkort contact wordt opgenomen in het kader van dit onderzoek. Uw medewerking wordt daarbij zeer gewaardeerd. We stemmen onze vragen ook af met gemeente Waalwijk en Stichting Waalwijk CO₂ Vrij, zodat u niet twee keer om dezelfde gegevens wordt gevraagd.

Als u vragen heeft of suggesties, neem dan contact op met de projectleider van Spectral, Stefan Kop: stefan@spectral.energy

Stichting Waalwijk CO2 vrij

p/a Kuiper 5b

5253 RJ Nieuwkuijk

Contact

+31(0) 416 24 17 79

 info@waalwijkco2vrij.nl