Gemeente Waalwijk: Afkoppelsubsidie voor bedrijven

Volgens klimaatdeskundigen gaat het door de klimaatveranderingen in de toekomst vaker en harder regenen. De rioolbuizen kunnen deze waterhoeveelheid niet verwerken. Daardoor hebben we steeds meer te maken met wateroverlast en komen straten blank te staan. 

De gemeente wil Waalwijk weerbaar maken tegen het veranderende klimaat, oftewel: klimaatbestendig. Door schoon hemelwater (regen, sneeuw en andere vormen neerslag) af te koppelen van de riolering kunnen we deze wateroverlast in de toekomst beperken. Gemeente Waalwijk legt daarom steeds meer speciale voorzieningen aan waardoor het regenwater rechtstreeks de grond in kan trekken.

Ook u kunt een bijdrage leveren. De regen die op het dak van uw bedrijfspand valt, loopt nu via de regenpijp naar de riolering. Dit is schoon water en hoort eigenlijk niet thuis in het riool. U kunt dit water afkoppelen van het riool en op die manier de wateroverlast in de toekomst beperken.

Subsidie afkoppelen regenwater
Ook op het bedrijvenpark zijn er mogelijkheden om af te koppelen. Gemeente Waalwijk stimuleert dat graag en verstrekt daarvoor een financiële bijdrage in de vorm van de ‘stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater’. Om in aanmerking te komen, dient u aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkst voorwaarden voor de regeling zijn:

  • U bent eigenaar van een perceel in de gemeente Waalwijk, en
  • U bent aangesloten op het gemengde rioolstelsel (zie onderstaande afbeelding voor waar nog gemengde riolering aanwezig is), en
  • U hebt nog geen voorzieningen aangebracht om schoon hemelwater te scheiden van vuil water, en
  • U koppelt verharding blijvend af van het gemengde rioolstelsel, en
  • U koppelt minimaal 20 vierkante meter af, en
  • U zorgt voor opvang van minimaal 20 liter per vierkante meter afgekoppeld oppervlak

Meer weten? Kijk dan op www.waalwijk.nl/afkoppelenregenwater of neem contact op met de afkoppelcoach via afkoppelsubsidie@waalwijk.nl.

In onderstaande afbeeldingen ziet u welke bedrijven mogelijk nog aangesloten zijn op het gemengde stelsel (gelegen binnen de rode vlakken)

Stichting Waalwijk CO2 vrij

p/a Kuiper 5b                               
5253 RJ Nieuwkuijk

Contact

+31(0) 416 24 17 79

 info@waalwijkco2vrij.nl