Energietransitie: transportschaarste in Waalwijk

Stichting Waalwijk CO2 vrij zet zich in om ondernemers bewust te maken te verduurzamen en om een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Wij zien in de praktijk dat bedrijven ook aandacht geven aan deze onderwerpen. Veel bedrijven kiezen voor zonnepanelen, duurzame verlichting of bijvoorbeeld een elektrisch wagenpark. In de laatste jaren zijn er in Waalwijk meer zonnepanelen bijgekomen dan verwacht. Dat stemt ons erg positief en daar doen we het voor.

Voor het plaatsen van zonnepanelen op uw dak willen wij u graag wijzen op een aantal belangrijke zaken. Eerder informeerden wij u over het belang om vroegtijdig af te stemmen met uw verzekeraar.

Transportschaarste

In Waalwijk gaat het zo goed op het gebied van zonne-energie dat netbeheerder Enexis onlangs heeft gecommuniceerd dat er sprake is van transportschaarste op het energiestation Waalwijk. Dit betekent dat de transportcapaciteit voor teruglevering bijna geheel is vergeven.

Zie hiervoor ook de website van Enexis (klik hier voor meer informatie).

Enexis Netbeheer heeft daarvoor een vooraankondiging van mogelijke congestie bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gedaan. Het onderzoek naar de haalbaarheid van congestiemanagement is gestart (klik hier voor meer informatie). Wanneer het onderzoek uitwijst dat er geen congestiemanagement kan worden toegepast, gaat het station naar Fase 2 (structurele congestie) en kunnen voorlopig géén aanvragen voor een grootverbruikaansluiting (groter dan 3*80A) met transportcapaciteit voor teruglevering worden gehonoreerd.

Belangrijk is:

  • bestaande afspraken over lopende projecten en kleine initiatieven van particulieren (die zijn aangesloten met een kleinverbruikaansluiting) worden niet geraakt door deze transportschaarste. De transportschaarste geldt voor nieuwe grote projecten.
  • de RES-regio’s hebben een opgave hebben die reikt tot 2030; in de aanloop tot 2030 zal er veel extra transportcapaciteit worden gerealiseerd waarmee nieuwe projecten kunnen worden aangesloten.
  • de oproep aan gemeenten en provincies is om plannen uit te blijven werken die passen bij de Regionale Energiestrategieën. En dat we deze plannen gezamenlijk verder uitwerken.
  • het gaat er niet om óf Enexis projecten kan aansluiten, maar wanneer.

Hoe verder?

Het bestuur van Stichting Waalwijk CO2 vrij heeft het initiatief genomen om deze problematiek bespreekbaar te maken met de verantwoordelijke overheden. Zowel gemeente Waalwijk als de regionale REKS-organisatie zijn in overleg met Enexis en het rijk over de realisatie van de energieprojecten, passend binnen de ambities van het klimaatakkoord en lokale beleid.

Wij gaan ervan uit dat er op termijn een passende oplossing gaat komen voor deze problematiek en adviseren u goede afspraken te maken met Enexis om teleurstellingen achteraf te voorkomen.

Loopt u tegen deze (of andere) problematiek aan laat het dan gerust aan ons weten zodat we uw verhaal, in het kader van een sterk collectief, mee kunnen nemen: info@waalwijkco2vrij.nl.

Stichting Waalwijk CO2 vrij

p/a Kuiper 5b

5253 RJ Nieuwkuijk

Contact

+31(0) 416 24 17 79

 info@waalwijkco2vrij.nl