Energiehandelsplatform Waalwijk

Energiehandelsplatform Waalwijk

Begin 2022 is er een start gemaakt met de pilot voor een Energiehandelsplatform op Bedrijvenpark Haven 1 t/m 8 te Waalwijk. Deze pilot wordt mogelijk gemaakt door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, gemeente Waalwijk, Stichting Brabant geeft Energie en onze Stichting Waalwijk CO2 vrij. Een Energiehandelsplatform is een virtueel platform waar ondernemers onderling energie kunnen uitwisselen/verhandelen. Stel een bedrijf heeft zonnepanelen op het dak en opgewekte stroom over. Deze stroom kan dan via het platform verhandeld worden aan een ander bedrijf op het bedrijventerrein die deze kan gebruiken. Naast een financieel voordeel voor de bedrijven zou het platform ook bij moeten dragen aan het toekomstbestendig maken van het bedrijventerrein.

We zijn van start gegaan en hebben 6 enthousiaste bedrijven gevonden die deel gaan nemen aan de pilot. Met deze 6 bedrijven is een start gemaakt waarbij alle beschikbare energiedata aangereikt is. Ondertussen werden we rond de zomer van 2022 vanuit Tennet/Enexis geconfronteerd met netcongestie voor het terug leveren van opgewekte energie op het net maar ook nieuwe bedrijven die niet zo maar een grote aansluiting meer kunnen krijgen. In de periode juli t/m december 2022 hebben we ons verder verdiept in de problematiek rond het uitwisselen van energie met de buren in combinatie met netcongestie. Hiervoor is onder andere kennis uitgewisseld met Schiphol Tradepark.
 
Een Energiehandelsplatform is niet echt een oplossing is voor de netcongestie. Echter in combinatie met een Energiemanagementsysteem, een lokale energie hub of middels een zogenaamde Flex-overeenkomst met Enexis zijn er wel degelijk oplossingen denkbaar. En daar gaan we in 2023 mee verder. Als een soort doorstart na herbezinning. Voor deze doorstart is onlangs vanuit betrokken partijen een tender gehouden. De komende maanden zal de businesscase voor het Energiehandelsplatform in combinatie met een energiemanagementsysteem verder uitgewerkt worden. Ervaringen en kennis die bij de pilot wordt opgedaan zullen worden gedeeld met als doel dat de pilot slaagt en er later meer bedrijven deel kunnen gaan nemen aan het platform en het concept.
 
Wij hebben er het volste vertrouwen dat deze pilot een grote bijdrage kan hebben in het toekomst bestendig maken van de bedrijventerreinen in Waalwijk!

Francois van Son,
bestuurslid Stichting Waalwijk CO2 vrij

Stichting Waalwijk CO2 vrij

p/a Kuiper 5b

5253 RJ Nieuwkuijk

Contact

+31(0) 416 24 17 79

 info@waalwijkco2vrij.nl