Energiehandelsplatform Waalwijk Haven 1 t/m 8

Wij informeren u graag over de voortgang van het initiatief voor een Energiehandelsplatform op Haven 1 t/m 8. In dit traject wordt ook proactief onderzocht wat we ondanks de netcongestie zelf kunnen doen om vooruit te kunnen. Wij gaan nu met 6 bedrijven aan de slag om de haalbaarheid van een pilot te onderzoeken. Op dit moment zijn we bezig deze bedrijven te benaderen om enkele recente gegevens aan te leveren, wij zien uit naar een succesvolle samenwerking met alle betrokken partijen.

Wat is een energiehandelsplatform?
Een Energiehandelsplatform is een platform waarbij bedrijven rechtstreeks onderling hun opgewekte zonnestroom direct kunnen verhandelen, zonder tussenkomst van een energieleverancier.

Parkmanagement Waalwijk heeft samen met Stichting Waalwijk CO2 vrij, gemeente Waalwijk en Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij de afgelopen periode gezocht naar een geschikte partij voor de benodigde ondersteuning van dit traject. Na diverse gesprekken met leveranciers en een tendertraject is Groendus geselecteerd als deskundige partij. Groendus gaat de komende maanden aan de slag met het haalbaarheidsonderzoek voor het Energiehandelsplatform met de deelnemende bedrijven.

Stand van zaken Haalbaarheidsonderzoek
De haalbaarheidsstudie richt zich momenteel op 6 deelnemende bedrijven en focust zich vooral op de potentie om optimaler het beschikbare stroomnet te kunnen benutten door het slimmer afstemmen van de gezamenlijke stroombehoefte en -productie met een Energiehandelsplatform en Energiemanagementsysteem. Aanvullend zal onderzocht worden wat de impact is van toepassing van batterijen om meer afname van het net mogelijk te maken en meer zonnepanelen te kunnen plaatsen.

Wij verwachten de resultaten eind juni te presenteren aan de betrokken partijen. Als de conclusie getrokken wordt dat een Energiehandelsplatform een toegevoegde waarde kan hebben voor de bedrijven op Haven 1 t/m 8 en de netbeheerder en deelnemers akkoord zijn, zullen we een pilot starten.

Vragen over dit onderwerp? Mail naar info@waalwijkco2vrij.nl.

Stichting Waalwijk CO2 vrij

p/a Kuiper 5b

5253 RJ Nieuwkuijk

Contact

+31(0) 416 24 17 79

 info@waalwijkco2vrij.nl