Energiebesparingsplicht 2023

In de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. De EML bestaat uit 3 onderdelen: Gebouwen, Faciliteiten en Processen. Met de EML kan aan de energiebesparingsplicht worden voldaan.

De EML en de informatie- en onderzoeksplicht

Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u ook eenmaal in de vier jaar rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Dit is een verplichting op grond van de informatieplicht of de onderzoeksplicht energiebesparing. De eerstvolgende deadline voor het indienen van een rapportage is 1 december 2023.

Geldt de informatieplicht voor u? Dan kunt u met behulp van de EML rapporteren. Heeft u een onderzoeksplicht? Dan moet u zelf een onderzoek uitvoeren naar de mogelijke energiebesparende maatregelen voor uw situatie. U kunt de EML-systematiek dan niet gebruiken om aan de energiebesparingsplicht te voldoen. En dus ook niet voor uw onderzoeksrapportage.

De maatregelen op de EML kunnen wel een inspiratiebron zijn voor het energiebesparingsonderzoek. Op deze pagina Wat is de energiebesparingsplicht? vindt u een tabel waarin duidelijk wordt welke plichten gelden bij welke situaties. Daarbij geven we ook aan of de EML-systematiek van toepassing is en met welke EML (Gebouwen, Faciliteiten, Processen) u aan de plicht kunt voldoen. Vul het stappenplan in om te bepalen welke situatie voor u geldt.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Klik hier voor alle informatie van de RVO

Stichting Waalwijk CO2 vrij

p/a Kuiper 5b

5253 RJ Nieuwkuijk

Contact

+31(0) 416 24 17 79

 info@waalwijkco2vrij.nl