De Green Deal: samenwerken voor duurzaamheid

Samenwerken op gebied van duurzaamheid. Dat is het motto van de Green Deal die acht partijen ondertekenden op 10 februari jl. in Waalwijk. Initiator is Stichting Waalwijk CO2 vrij, die een handtekening zette onder het document. Evenals Parkmanagement Waalwijk, gemeente Waalwijk, Provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) en Stichting MOED.

In de Green Deal wordt beschreven hoe op uiteenlopende manieren de bedrijventerreinen in Waalwijk kunnen verduurzamen. Circulaire economie, klimaatadaptatie en grootschalige opwekking van energie, zijn de kernwaarden van de Green deal.

Reststromen

Concreet hebben de partijen zich uitgesproken om binnen de Green Deal gezamenlijk nieuwe projecten te ontwikkelen op bedrijfsoverstijgende thema’s. Zo wordt er op korte termijn een bijeenkomst georganiseerd om de mogelijkheden te onderzoeken van zogenaamde ‘shared matches’. Daarbij worden reststromen in kaart gebracht, zodat de reststroom van het ene bedrijf, kan dienen als grondstof van een ander bedrijf. Warmte kan zo’n reststroom zijn.

Elkaar helpen

Meerdere overheden zijn blij met de Green Deal. Zij zetten hun kennis en kunde graag in om overkoepelende, gebiedsgerichte acties te ondersteunen. Anne-Marie Spierings, gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant, riep op om elkaar te ondersteunen. “In de Green Deal spreken we vooral af dat we elkaar gaan helpen. Dat we ieder vanuit onze eigen expertise situaties bekijken om te zien wat de beste, duurzame oplossing kan zijn. Zo gaan we samen in een hogere versnelling. Dat juich ik van harte toe.”

Vanuit de provincie en de gemeente is gestimuleerd om klimaat-stresstesten uit te voeren. Daardoor is precies in beeld waar risicogebieden zijn binnen de bedrijventerreinen op gebied van klimaatverandering en aanpassingen die nodig zijn voor die verandering. Door de ondertekening van de Green Deal kan er inzichtelijker gezamenlijk worden opgetreden.

Klimaatvriendelijk

Want bedrijventerreinen kunnen ook meer klimaatvriendelijk worden ingericht. De provincie wil graag ondersteunen om de bedrijventerreinen klimaatadaptiever te maken. “Het klimaat verandert. Dat betekent dat er aan de ene kant meer waterberging nodig is, maar anderzijds een inrichting die beter hittebestendig is. Daar moeten we ons bewust van zijn,” aldus de gedeputeerde bij de ondertekening. Manieren om water bij overvloedige regenval op te vangen zodat de afwatering niet overstroomt, is er één van. Klimaatadaptatie is ook gezamenlijk bekijken hoe de inrichting van een terrein bestand gemaakt kan worden tegen extreme hitte, zoals afgelopen zomer gebeurde. Ook daarvoor kunnen plannen gemaakt worden.

Energie-opwekking

Op bedrijventerreinen Haven 1 t/m 8 hebben al veel bedrijven zonnepanelen op hun dak. Met het convenant worden ook andere bedrijven gestimuleerd om zonne-energie op te weken. Uiteraard zal er ook nader worden gekeken naar andere mogelijkheden van energie-opwekking, opslag en gebruik van waterstof en een mogelijke duurzame stoomcentrale, gecombineerd met een warmtenet.

Stichting Waalwijk CO2 vrij

p/a Kuiper 5b                               
5253 RJ Nieuwkuijk

Contact

+31(0) 416 24 17 79

 info@waalwijkco2vrij.nl