Concept voorkeurslocaties in beeld voor windparken!

14-02-2023 Het klimaat verandert en steeds vaker zien we de gevolgen daarvan. Denk aan extreme hitte, heftige regenval en droogte. Om te voorkomen dat de temperatuur verder stijgt, hebben Nederland en 194 andere landen klimaatafspraken gemaakt. In deze afspraken staat dat we onze CO2-uitstoot sterk moeten verminderen vóór 2030. De gemeente Waalwijk heeft deze ambitie ook in haar visie Duurzaam Waalwijk 2030 staan.

De gemeenteraad van Waalwijk heeft in de zomer van 2021 de Kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie (GODE) vastgesteld. Waalwijk wil in 2030 tenminste 50% van het totale elektriciteitsverbruik binnen de gemeente duurzaam opwekken op eigen grond. Dit betekent dat dan minimaal 215.500 MWh aan elektriciteit duurzaam moet worden opgewekt. Om dit mogelijk te maken kiest de gemeente voor het op grote schaal opwekken van zonne- en windenergie. 

Hoe pakt de gemeente Waalwijk dat aan?
Voordat de plannen concreet worden doen we uitgebreid onderzoek. We brengen zorgvuldig in kaart wat de mogelijke milieueffecten zijn van de grootschalige energieopwekking. Het plan van aanpak voor het onderzoek is begin 2022 door de gemeenteraad vastgesteld, dit heet de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In 2022 worden de onderzoeken uitgevoerd. Omwonenden en andere belanghebbenden worden hierbij betrokken, onder andere in vijf themabijeenkomsten. Begin februari is een eerste concept van geschikte voorkeurslocaties gepresenteerd aan belangstellenden en de gemeenteraad. De besluitvorming vindt later in 2023 en begin 2024 plaats.

Meer informatie?
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief Grootschalige Opwek van Duurzame Energie op de website https://www.waalwijk.nl/duurzame-energie. Hier kunt u ook de presentaties en verslagen terugvinden met betrekking tot de informatiebijeenkomsten.

Stichting Waalwijk CO2 vrij

p/a Kuiper 5b

5253 RJ Nieuwkuijk

Contact

+31(0) 416 24 17 79

 info@waalwijkco2vrij.nl