Eric de Jong

Eric de Jong is vanaf 2018 programmamanager Duurzaamheid bij de gemeente Waalwijk. Al meer dan 10 jaar werkt hij voor de gemeente in verschillende managementfuncties. De gemeente heeft in 2020 onder zijn ambtelijke leiding een ambitieuze visie op de duurzame ontwikkeling van de gemeente voorbereid en vastgesteld met bijbehorend uitvoeringsprogramma. Hierbij gaat veel aandacht naar de bedrijventerreinen van de gemeente Waalwijk. Hoe kunnen we slim energie besparen en opwekken? Hoe kunnen we rekening houden met de klimaatveranderingen en de biodiversiteit bij het inrichten van de omgeving? En hoe kunnen we nog meer toewerken naar circulaire en verantwoorde bedrijfs- en productieprocessen?

Als overheid vragen we veel als het gaat om verduurzaming. Althans, dat lijkt misschien zo. Gelukkig komen steeds meer ondernemers met ideeën. Zonnepanelen op de daken, open terreinen ‘vergroenen’. Dit willen we graag stimuleren en waar mogelijk bij helpen. Ik ben dan ook heel blij met mijn rol bij de Stichting en hoop zo voor de noodzakelijk verbinding te zorgen tussen ondernemer en overheid. Samen komen we verder en maken we onze doelen waar en maken we Waalwijk duurzaam.” Of zoals we bij de gemeente zeggen: Samen Duurzaam Vooruit.

Stichting Waalwijk CO2 vrij

p/a Kuiper 5b                               
5253 RJ Nieuwkuijk

Contact

+31(0) 416 24 17 79

 info@waalwijkco2vrij.nl