Wethouder Jan van Groos blij met Stichting Waalwijk CO2 vrij

19-3-2018
Wethouder Jan van Groos stond mede aan de wieg van de Stichting Waalwijk CO2 vrij. We vroegen hem hoe hij de toekomst ziet van Waalwijk CO2 vrij, ook na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Is het toevallig dat juist in Waalwijk een stichting is opgericht die ijvert voor vermindering van de uitstoot van CO2? Wat was uw rol bij de oprichting van Waalwijk CO2 vrij?
In Waalwijk kwamen enkele jaren geleden een paar dingen samen. Bij bedrijfsbezoeken viel mij op dat sommige ondernemers veel doen op gebied van duurzaamheid en energiebesparing. Volgens mij zijn ondernemingen die duurzaam werken bij energie- en grondstoffenverbruik, beter op de toekomst voorbereid.

Het verbaasde me dat ze dit nauwelijks uitdroegen en hun collega-ondernemers niet ook enthousiast maakten voor energiebesparende maatregelen, zoals het gebruiken van LED-verlichting. Tijdens een bezoek sprak de directeur-eigenaar van Thermaflex bij onze burgemeester de wens uit om samen met de gemeente iets te willen gaan organiseren voor meer duurzaamheid bij ondernemers. Ik was meteen bereid om hier de schouders onder te zetten! Met enkele medestanders organiseerden we een route naar wat nu de stichting Waalwijk CO2 vrij is geworden.

De Stichting Waalwijk CO2 vrij is dus ontstaan omdat we in Waalwijk al langere tijd duurzaam werken, en gemeente en ondernemers dit gezamenlijk uitdragen en stimuleren bij alle Waalwijks ondernemers.

Wat zijn de ervaringen van u met de Stichting Waalwijk CO2 vrij?
Ik ben heel blij met de Stichting Waalwijk CO2 vrij en de acties die de stichting onderneemt. Veel gemeenten zijn jaloers op wat in Waalwijk al is gerealiseerd. Plannen zijn er in overvloed. Ik merk dat steeds meer ondernemers bezig zijn met ondernemen op een duurzame manier.

Het blijkt wel soms lastig om grotere projecten daadwerkelijk te realiseren. Zoiets kost tijd en doorzettingsvermogen. En je moet er langere tijd actief mee bezig zijn. Bovendien is duurzaamheid voor de meeste bedrijven niet hun reden van bestaan. Ze willen graag ondernemen, maar weten vaak niet echt wat ze kwijt zijn aan energie. Dat is logisch, want hun bestaan hangt er niet direct van af. Toch zijn ze vaak best bereid na te denken over het aanpassen van hun gebouw of productieproces, als dat energiebesparing oplevert. Maar dit daadwerkelijk doen, is duidelijk een grote stap, die tot aarzeling leidt. Hetzelfde geldt voor het samenwerken met de ‘buren’. Ook dat ontstaat niet vanzelf. Er is een stichting nodig die de ideeën bedenkt en ondernemingen op de mogelijkheden wijst.

Heeft de stichting bijgedragen aan de duurzaamheids-doelstellingen die de gemeente heeft opgesteld de afgelopen bestuursperiode?
De gemeente Waalwijk heeft als doelstelling om in 2043 klimaatneutraal te zijn. Om dat te kunnen bereiken, is het bedrijfsleven een belangrijke partner. Meer dan de helft van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de industrie, de handel en het transport.

Om dus de gemeentelijke doelstellingen te kunnen halen, is een stichting als Waalwijk CO2 vrij onontbeerlijk. De stichting levert nu vooral een bijdrage aan bewustwording en het organiseren van netwerken van bedrijven die iets willen op terrein van duurzaamheid. Uiteindelijk draait het om de uitvoering. Het is niet mogelijk om hiervoor een draaiboek richting 2043 te maken. Het is kansen benutten en waar mogelijk ook zelf creëren.

Welke meerwaarde heeft de stichting voor de gemeente?
Ik zou het geweldig vinden als Haven I – VIII zich kan afficheren als het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland. Dat is reclame voor de bedrijven die daar gevestigd zijn.

Uit onderzoek is gebleken dat er nadrukkelijk een relatie ligt tussen duurzaamheid en continuïteit. Daarom hoop ik dat veel bedrijven het werk van de Stichting Waalwijk CO2 willen ondersteunen. Niet alleen door lid te worden, maar vooral ook door te participeren in projecten waar de stichting bij betrokken is.

Ik heb wel eens de uitdrukking gehoord: “CO2 uitstoten is geld verbranden”. Daar moeten we met z’n allen iets aan doen. Ik ben blij dat we in Waalwijk een stichting hebben die dat werk van harte ondersteunt!