Warmetruiendag 10 februari 2017. Doet u ook mee?

De groenste energie is de energie die je niet gebruikt. Onder dit motto nemen elk jaar weer vele honderdduizenden Nederlanders actief deel aan Warmetruiendag. Op deze nationale dag van de energiebesparing zetten mensen de thermostaat massaal minimaal één graad lager en besparen zo, per graad, 6% energie en dus 6% CO2. De trui staat op deze dag symbool voor wat we samen zélf kunnen doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. En dat we iets doen is hard nodig, niet voor niets werd de regering onlangs op de vingers getikt om haast te maken met het klimaatbeleid. Daarbij krijgt energiebesparing in het huidige landelijke energiebeleid nauwelijks de aandacht die het verdient. Een gemiste kans, wat ons betreft!

Enorm energiebesparingspotentieel te benutten
Ons CO2 budget raakt op! Kijk maar eens naar deze infographic van de Volkskrant. Daarnaast is er veel energie te besparen bij het verwarmen van woningen, kantoren en scholen. Bijna een kwart van ons energiegebruik wordt ingezet voor het verwarmen en koelen van gebouwen. Dat betekent dat hier ook een hele grote winst te boeken is voor het klimaat! Kijk maar eens naar deze onderzoeken die allemaal wijzen op het enorme potentieel dat er ligt als het gaat om energiebesparing:

  1. Onderzoekers van de universiteit van Cambridge laten zien dat door bestaande energiebesparingstechnieken en kennis slim in te zetten wereldwijd meer dan 70% kan worden bespaard.
  2. Uit onderzoek van o.a. de Universiteit van Tilburg blijkt dat de gemiddelde Nederlander onbewust onbekwaam is als het gaat om energieverbruik. Zo heeft 43% geen idee hoeveel zij maandelijks betalen voor hun gasverbruik. Verder blijkt dat 27% van de onderzochte huishoudens de thermostaat niet benut om energie te besparen. Het huis wordt ’s nachts op dezelfde temperatuur verwarmd als ’s avonds terwijl een lagere nachtstand de gasrekening met gemiddeld 11% kan laten dalen.
  3. Niet alleen consumenten en bedrijven worden aangesproken om energie te besparen, ook de overheid kan daarin een belangrijke rol vervullen. Onderzoek van het Tilburg Sustainability Center (TSC) laat zien dat gericht overheidsbeleid het energieverbruik van gezinnen doet dalen.
  4. Kantoorpanden, winkels en woningen zijn de grootste vervuilers in Nederland. Samen zijn zij verantwoordelijk voor 36% procent van de landelijke CO2-uitstoot, blijkt uit onderzoek van Energieonderzoek Centrum Nederland en het ministerie.

De organisaties achter Warmetruiendag
Warmetruiendag wordt jaarlijks op of rond 16 februari gehouden, rond de verjaardag van de inwerkingtreding van het Kyotoprotocol. De bedoeling van het Kyotoprotocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, wereldwijd te verminderen. Het Klimaatverbond is de Nederlandse initiatiefnemer van de Warmetruiendag; zij organiseerde deze actie van 2007 tot en met 2012 zelfstandig. Vanaf 2013 organiseren Greenchoice en het Klimaatverbond deze nationale energiebesparingsactie samen met als motto ‘de groenste energie is de energie die je niet gebruikt!’. De campagne loopt dit jaar van 10 oktober 2016 -de Dag van de Duurzaamheid- tot en met de alweer elfde verjaardag van Warmetruiendag op 10 februari 2017.

Kijk voor meer informatie op: www.warmetruiendag.nl