Green Deal

Stichting Waalwijk CO₂ vrij begeleidt Green Deal voor Waalwijkse ondernemers

Energie en klimaat zijn bijna dagelijks in het nieuws. Denk bijvoorbeeld aan de sluiting van een steenkolencentrale, de komst van nieuwe windmolens, grondstoffen die opraken en extreme weersomstandigheden. Gemeente Waalwijk  heeft de ambitie om klimaatneutraal en -bestendig te zijn in 2043.  Stichting Waalwijk CO₂ vrij ziet duurzaam ondernemen ook als een belangrijk item voor ondernemers op de bedrijventerreinen in gemeente Waalwijk. Om deze reden is de samenwerking gezocht met Parkmanagement en vele andere partijen en is er een Green Deal voor de bedrijventerreinen in de gemeente Waalwijk ontstaan.

Wat betekent de ‘Green Deal’ concreet voor de ondernemers in Waalwijk?

Voor de ondernemer betekent dit dat hij mee kan doen aan een begeleidingstraject vanuit de ‘Green Deal’ met als doel om energie te besparen en op te wekken. Het doel is ondernemers te informeren en te ontzorgen, zodat niet alleen geanticipeerd wordt op handhaving vanuit verplichte wet- en regelgeving maar ook wordt bijgedragen aan de verduurzaming van uw bedrijfsvoering. Zo werken we proactief samen aan de duurzame toekomst van ondernemers, bedrijvenparken en daarmee de toekomst van Waalwijk.

Zoals gezegd is het op bedrijventerreinen mogelijk om gezamenlijk te verduurzamen. Stichting Waalwijk CO₂ vrij heeft met  provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta, gemeente Waalwijk, Brabantse Ontwikkel Maatschappij, MOED en  Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant hier afspraken over gemaakt. Graag helpen deze partijen u als ondernemer met energiebesparing en duurzame energieopwekking.

Bijvoorbeeld door concreet:

  • het afnemen van een gratis scan welke inzicht geeft in uw energieverbruik;
  • op basis van de scan advies geven over de te nemen verplichte en aanvullende maatregelen;
  • inzicht te geven in subsidie- en financieringsmogelijkheden;
  • het beoordelen van offertes;
  • begeleiding bij het nemen van energiemaatregelen.

Wetgeving energiebesparing

Vaak leveren investeringen in bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen substantiële kostenbesparingen voor ondernemers op. U bent als ondernemer zelfs verplicht om maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

Meer weten?

Meld u dan aan en klik hier om deelnemer te worden of stuur een mail naar de projectleider Green Deal via projectleider@waalwijkco2vrij.nl . Wij nemen graag contact met u op om u te informeren over de voordelen en voorwaarden om deel te nemen aan de Green Deal!