Bestuur

Leo Mastenbroek

Leo Mastenbroek werkt ruim 10 jaar bij Rabobank en is voorzitter van Stichting Waalwijk CO₂ vrij. Hij ging bij de Rabobank werken omdat de uitgangspunten hem zo aanspraken. Eén daarvan is duurzaamheid. “In mijn dagelijkse werk als directeur van de Rabobank komt het in verschillende vormen voor: duurzame relaties onderhouden met duurzame werkprocessen in een duurzaam gebouw. Als mens en Rabo-er voel ik mij ook verantwoordelijk voor een duurzame leefomgeving en daarom omarm ik dit initiatief heel erg.”
François van Son

François van Son

François van Son is eigenaar van Solaris Parkmanagement B.V. en secretaris Stichting Waalwijk CO₂ vrij, namens Parkmanagement Waalwijk.

“Bij representatieve en veilige bedrijvenparken kan de pijler duurzaamheid niet ontbreken. Daarom zetten wij ons voor 200% in voor het collectief van de bedrijven op onze bedrijventerreinen. We willen komen tot duurzaamheidsprojecten met de ambitie het bedrijvenpark Haven 1 t/m 8 en de rest van Waalwijk CO₂ vrij te maken.”

Marc Snoeren

Marc Snoeren

Marc Snoeren is directeur-eigenaar van Plastica Plaat. Hij woont en werkt inmiddels al meer dan 25 jaar in Waalwijk. Plastica maakt “het plaatje compleet”. Niet alleen met duurzame gevelbekleding, maar ook door duurzaam ondernemen, bijvoorbeeld door al in 2012 als eerste bedrijf in Waalwijk MVO gecertificeerd te zijn.

“De Stichting Waalwijk CO₂ vrij sluit precies aan bij mijn filosofie. Ik vind het belangrijk om andere ondernemers enthousiast te maken. Vaak kan een klein zetje in de juiste richting al voldoende zijn om iemand over de streep te trekken. Ook ik help graag mee om dit plaatje “compleet” te maken.“

Eric de Jong

Eric de Jong is vanaf 2018 programmamanager Duurzaamheid bij de gemeente Waalwijk. Al meer dan 10 jaar werkt hij voor de gemeente in verschillende managementfuncties. De gemeente heeft in 2020 onder zijn ambtelijke leiding een ambitieuze visie op de duurzame ontwikkeling van de gemeente voorbereid en vastgesteld met bijbehorend uitvoeringsprogramma. Hierbij gaat veel aandacht naar de bedrijventerreinen van de gemeente Waalwijk. Hoe kunnen we slim energie besparen en opwekken? Hoe kunnen we rekening houden met de klimaatveranderingen en de biodiversiteit bij het inrichten van de omgeving? En hoe kunnen we nog meer toewerken naar circulaire en verantwoorde bedrijfs- en productieprocessen?

Als overheid vragen we veel als het gaat om verduurzaming. Althans, dat lijkt misschien zo. Gelukkig komen steeds meer ondernemers met ideeën. Zonnepanelen op de daken, open terreinen ‘vergroenen’. Dit willen we graag stimuleren en waar mogelijk bij helpen. Ik ben dan ook heel blij met mijn rol bij de Stichting en hoop zo voor de noodzakelijk verbinding te zorgen tussen ondernemer en overheid. Samen komen we verder en maken we onze doelen waar en maken we Waalwijk duurzaam.” Of zoals we bij de gemeente zeggen: Samen Duurzaam Vooruit.

Bart van Wijlen

Bart van Wijlen is directeur-eigenaar van familiebedrijf Aannemersbedrijf Van Wijlen B.V. Eén van de gewaagde doelen van het bedrijf is om in 2023 een organisatie te zijn die volledig klimaatneutraal werkt.

“Duurzame initiatieven, daar ben ik wel van! Ik zie volop mogelijkheden om vernieuwingen door te voeren. Als bedrijf hebben wij al veel stappen gezet. Als bestuurslid wil ik het bedrijfsleven en overheid enthousiasmeren en samenwerken aan duurzame initiatieven. Onze leefomgeving is ons bestaansrecht en wij willen deze zo goed mogelijk achterlaten voor de volgende generatie.”

Mark Gouda

Mark Gouda is de projectleider van Stichting Waalwijk CO₂ vrij en is als adviseur reeds jaren werkzaam in duurzaamheid. Mark is begonnen in Fotovoltaïsche Zonne-energie en heeft jaren geleden kennis gemaakt met duurzame energie bronnen. Later is dat uitgebreid met warmtepompen en de laatste tien jaar op het gebied van duurzame (led) verlichting. Kortom veel ervaring in het verduurzamen van bedrijven.

Door mijn kennis van het Waalwijks bedrijfsleven enerzijds en de ervaring op verduurzaming van bedrijven anderzijds, vind ik het een eer om de Waalwijkse ondernemers te ondersteunen bij deze vorm van energietransitie en andere duurzame maatregelen.”

Meer informatie opvragen of een afspraak plannen met Mark is mogelijk via projectleider@waalwijkco2vrij.nl.