Maton Groep start het nieuwe jaar goed en rijdt vanaf nu volledig elektrisch!

11-01-2018

Maton Groep heeft een milieu-managementsysteem opgezet en geïmplementeerd, dat wordt gedocumenteerd en continu verbeterd in overeenstemming met de vereisten van ISO 14001 en er is bepaald hoe aan deze vereisten invulling gegeven zal worden. Door het continu bezig zijn met en toezien op het milieubewust handelen, wordt gegarandeerd dat er een continue verbetering ten opzichte van en ter voorkoming van vervuiling mogelijk is en gerealiseerd wordt.