Een energieneutrale samenleving: van droom naar werkelijkheid

Brabant heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Om deze ambitie te behalen, moet de Brabantse samenleving versnellen. De provincie werkte aan een uitvoeringsprogramma waarin kansrijke versnellingspaden uitgewerkt zijn. Deze longread was het discussiestuk waarmee de provincie input verzamelde voor dit uitvoeringsprogramma. Brabant werd uitgenodigd om mee te doen en deze uitnodiging geldt uiteraard nog steeds: Denk en doet u mee?

Lees op de website van de Provincie Brabant en lees meer over deze ontwikkelingen.