Dilek Odabasi: duurzaamheid als economische kans voor Waalwijkse bedrijven

27-06-2018 Politiek geïnteresseerden kennen haar al langer omdat ze acht jaar in de gemeenteraad zat. Nu is ze wethouder nieuw bestuurslid van onze Stichting Waalwijk CO2 vrij: Dilek Odabasi, wethouder van het Waalwijkse GroenLinksaf met o.a. duurzaamheid in haar portefeuille.

Haar motto de komende vier jaar: “We gaan meer ruimte geven voor initiatieven van onderop waarbij we de koers die de afgelopen jaren is ingezet op het gebied van duurzaamheid veel beter gaan positioneren en versterken. Als de overheid een duurzaam initiatief stimuleert, doen bedrijven vaak wel mee. Maar wij willen het andersom: dat bedrijven initiatieven ontwikkelen waar wij bij aansluiten.”

Economische kans
Het is menens voor wethouder Odabasi: duurzaamheid is een speerpunt waar ze belang aan hecht. Vóór het einde van het jaar wil ze binnen de gemeente een manager aanstellen die duurzaamheid als vierde programma neerzet in de politiek. “Duurzaamheid en het veranderende klimaat gaan meer aandacht krijgen. Niet vanuit opgelegde opgaven, maar omdat het ook een economische kans kan zijn voor Waalwijkse bedrijven. Er is behoefte aan mensen die duurzame technieken kunnen ontwikkelen, aanleggen en toepassen. Dat betekent iets voor bedrijven, maar ook voor opleidingen en nieuwe manieren van ondernemen,” zegt Odabasi kordaat.

Profiteren
Ze heeft zich voorgenomen verbinding te leggen met de inwoners van Waalwijk, ook via de Stichting Waalwijk CO2 vrij. “Er ligt al een initiatief om elkaar op te zoeken”, weet ze. “Daarmee kan energie van bedrijven naar particulieren. Want aan de overkant van de A59 kan veel energie worden opgewekt. Daar moeten Waalwijkers ook van kunnen profiteren. De Stichting kan wellicht helpen met de krachten te bundelen en stappen te zetten om de ontwikkelingen te versnellen.”

Ondersteunen
Daarvoor is het nodig om meer oog te hebben voor de initiatieven van de ondernemers zelf. Odabasi: “We gaan over naar de volwassen fase van duurzaamheid. Ieder kan zijn eigen verantwoording nemen in de verduurzaming van zijn bedrijf. Als mensen zelf nadenken en uitvoering geven aan hun eigen mogelijkheden, willen we dat graag ondersteunen. De Stichting stimuleert die daadwerkelijke toepassingen en juist daarom ben ik blij met de Stichting.”

Serieus
Als we afscheid nemen, benadrukt de wethouder dat haar deur altijd open staat: “Ik wil elk verzoek voor verduurzaming serieus nemen. Alleen dán kunnen we onze doelstelling halen om in 2043 CO2-neutraal te worden. Uiteindelijk is dat immers wat we met z’n allen willen.”