De Nederlandse Klimaatcoalitie

18-12-2017
Klimaatcoalitie.nl is een website waar iedereen die werkt aan klimaatneutrale oplossingen, vraagstukken en ideeën welkom is. De deelnemers aan de Nederlandse Klimaatcoalitie vind je op het platform, en je kunt ook zelf aan de slag. De deelnemers aan de Nederlandse Klimaatcoalitie ondertekenen een Code of Conduct, vullen een nulmeting in en formuleren een stevige ambitie voor 2020. 

Over de Nederlandse Klimaatcoalitie
De Nederlandse Klimaatcoalitie is een initiatief van MVO Nederland, Natuur en Milieu, Het Nederlandse Klimaatverbond en het ministerie van IenM. Maar zij zijn niet alleen, de Nederlandse klimaatcoalitie bestaat vooral dankzij haar deelnemers: organisaties, instellingen, overheden, NGO’s en bedrijven die uiterlijk voor 2050 een klimaatneutrale bedrijfsvoering realiseren en zich daarvoor aansluiten bij de Nederlandse Klimaatcoalitie. Zo werken wij samen aan een klimaatneutrale samenleving.

Werken aan een klimaatneutrale samenleving
Leden van de Nederlandse Klimaatcoalitie beloven uiterlijk 2050 klimaatneutraal te ondernemen en ondertekenen hiervoor een Code of Conduct. Samen bouwen zij aan een sterke coalitie die laat zien dat klimaatneutraal ondernemen niet alleen goed haalbaar is, maar ook heel rendabel.

Lees meer over Klimaatcoalitie.nl via deze link.